Авторизация| English
Среда, февраль 20, 2019
О нас Пресс-центр Статьи Звернення стягнення на майно товариства за борги дочірнього підприємства

Звернення стягнення на майно товариства за борги дочірнього підприємства

13.06.2012

На практиці виникають ситуації, коли боржником за зобов'язанням виступає дочірнє підприємство, у якого, як правило, обмежений об'єм активів, на які можна звернути стягнення. У такому разі постає питання можливості звернення стягнення на майнові активи товариства-засновника.

 

Разом з тим, вимогами п. п. 6 та 7 ст. 126 Господарського Кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства. Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються Законом України «Про холдингові компанії в Україні» (далі - ЗУ «Про холдингові компанії в Україні») та іншими нормативно-правовими актами.

 

Посилаючись на зазначені вимоги, деякими господарськими судами ухвалювались рішення про стягнення з контролюючого підприємства боргів його дочірнього підприємства, яке стало неплатоспроможним з вини головного, - постанови Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) від 18 січня 2007 р. у справі № 8/576-31/184 та від 23 жовтня 2007 р. у справі № 15/08-07-62.

 

Положеннями ст. 1 ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» встановлено, що корпоративне підприємство - це господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія. Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

 

Згідно п. 3, 4 та 5 ст. 63 ГК України, залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

 

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

 

Виходячи з вищевказаних вимог законодавства України, дочірнє підприємство не є корпоративним підприємством, а відповідне товариство-засновник не є холдинговою компанією в розумінні ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» та ст. 126 ГК України, що, в свою чергу, унеможливлює застосування зазначеної статті для стягнення боргів дочірнього підприємства з товариства-засновника.

 

Зазначений висновок також простежується в постановах ВГСУ - від 21 грудня 2010 р. у справі  № 29/107-10-2362, від 08 листопада 2006 р. у справі № 4/2700-9/390, від  24 січня 2008 р. у справі № 19/52 та від  17 червня 2008 р. у справі № 32/206-07-6067.

 

Статьи

06.03.12

Оскарження рішень загальних зборів ТОВ про виключення учасника.

Стаття розкриває правові аспекти можливості оскарження рішень загальних зборів ТОВ учасником, якого було незаконно виключено з даного товариства.

Новости

16.09.16

Опубликовано Третье издание «The Shipping Law Review»

SLR 3 in the office

Третий год эксперты LEXCELLENCE делятся своим опытом и знаниями, участвуя в издании «The Shipping Law Review» - напечатано 3-е издание книги 

Блоги

27.09.16

Свобода бізнесу: реальність чи ілюзія?

Свобода бізнесу - це що? Рівні можливості доступу до ресурсів, зручний податковий клімат, відсутність корупції, підтримка держави? Кожен має власну відповідь: залежно від того, на які «граблі» наступав.

© 2011 Lexcellence.com.ua