Authorization| Русский
Вторник, июль 16, 2019
About us Press-room Articles Контрагент ліквідований – контрабанда? Наступна серія

Контрагент ліквідований – контрабанда? Наступна серія

23.04.2012

Головним завданням Державної митної служби України є захист інтересів держави. Виконуючи своє завдання, митниця здійснює уважний контроль над вантажем, який прибуває до України.

Так, на сьогоднішній день до Малиновського районного суду м. Одеси продовжують надходити справи щодо порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України.

У даній статті мова йде про випадок притягнення митного брокера до відповідальності за ст. 325 Митного кодексу України - контрабанда - на підставі того, що компанія- постачальник, яка зареєстрована у Новій Зеландії на час прибуття вантажу до митниці була виключена з реєстру підприємств. При цьому, митниця вважає, що постачальник припинив свою діяльність і на сьогоднішній день не існує.

При уважному вивчені спірної ситуації, юристами було встановлено наступне:
Нова Зеландія являє собою унітарну державу, створену на принципах конституційної монархії та парламентської демократії. До основи системи державного устрою покладено принцип Вестмінстерської моделі парламентаризму, що вказує на схожість правової системи з правом Великої Британії.

Так, корпоративні відносини у праві Нової Зеландії регулюються Актом про компанії 1993 року (Companies Act 1993). Також, законодавство у сфері корпоративного права доповнюється підзаконними нормативними актами.

Процес ліквідації підприємства передбачений розділом 16 Акту про компанії. Ліквідація підприємства розпочинається шляхом призначення ліквідатора або цесіонарія (ст. 241).

Ліквідатор постійно співпрацює з кредиторами підприємства та власниками компанії, при цьому він має право опіки та контролю над активами компанії (ст. 248). Директор залишається на своїй посаді але його повноваження, функції та обов'язки припиняються. Фактично після початку процедури ліквідації директор виконує тільки формальні функції і підпорядковується ліквідаторові.

Після проведення усіх ліквідаційних процедур, ліквідатор направляє кредиторам звернення щодо результатів ліквідації. У даному зверненні, ліквідатор зазначає, що компанія може бути видалена з реєстру компаній. Таке звернення свідчить, що усі питання щодо активів компанії, боргів та інші відносини врегульовано і не має перепонів щодо виключення компанії з реєстру.  

Необхідно звернути увагу на те, що кредитори мають право заперечувати проти видалення компанії з реєстру, про що вони повинні повідомити ліквідатора. Такі заперечення можуть бути пов'язанні з неповним врегулюванням спірних питань щодо компанії (борги, активи, майно компанії).

Слід зазначити, що Акт про компанії також наділяє суд повноваженнями щодо проведення ліквідації. Так, суд має право зупинити ліквідацію підприємства, втрутитися у процес ліквідації, самостійно призначити ліквідатора, звільнити ліквідатора, вирішити спір між ліквідатором та кредиторами щодо видалення компанії з реєстру компаній.

Таким чином, корпоративне законодавство Нової Зеландії регламентує порядок ліквідації підприємства у єдиному нормативному акті - Акт про компанії 1993 року. Зазначена процедура наділяє ліквідатора всіма необхідними повноваженнями з метою оперативної ліквідації. Певними правами наділений також і суд. Ліквідаційна процедура являє собою оперативну роботу ліквідатора, направлену на скоріше закриття спірних питань щодо компанії. З метою контролю над роботою ліквідатора кредитори наділені правом призупинити виключення компанії з реєстру з ініціативи ліквідатора. Для врегулювання спірних питань між кредиторами та ліквідатором певними правами наділений суд.  

У праві Нової Зеландії реєстрацією юридичних осіб займається Офіс Компаній (Companies Office). На нього покладено функції ведення електронного реєстру компаній. Даним органом під час створення юридичної особи фіксується дата видачі сертифікату про інкорпорацію, що є підтвердженням створення компанії  (за аналогією з українським законодавством - Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи). Під час ліквідації компанії Офісом Компаній вноситься відповідний запис до електронного реєстру з вказівкою про ліквідацію (англ. - in liquidation), що свідчить про закінчення діяльності компанії і виключення її з реєстру.

Слід зазначити, що детальний порядок видалення компанії з реєстру передбачено розділом 17 Акту про компанії.

Так, у ст. 318 Акту про компанії передбачено, що компанія може бути видалена з реєстру двома шляхами, кожен з яких включає у себе відокремлені підстави:
1.    Виключення компанії з реєстру за ініціативою самої компанії:
-    У компанії немає мети для продовження своєї діяльності;
-    Компанія розпочала процедуру ліквідації;
-    Існує звернення ради директорів або іншого уповноваженого органу на адресу реєстратора;
-    Компанію створено шляхом об'єднання кількох компаній.

2.    Виключення компанії з реєстру за ініціативою реєстратора:
-    Компанія перестала займатися бізнесом;
-    Ліквідатор надіслав лист регістратору згідно ст. 257 Акта про компанії;
-    Компанія не сплатила внесок, встановлений правилами для звернення щодо реєстрації.

Виходячи з вищезазначених підстав, слід звернути увагу на те, що, на відміну від українського законодавства, передбачено два способи виключення підприємства з реєстру.

Так, за першим шляхом, юридична особа може бути виключена з реєстру фактично за власним бажанням. Це буде означати, що підприємство самостійно прийняло рішення щодо реорганізації (ліквідації) і розпочато таку процедуру.

Тобто, призначено ліквідатора, отримано його звіт, всі питання узгоджено з судом. При цьому, знаками припинення діяльності компаній буде закриття банківських рахунків, звільнення працівників, припинення ведення господарських справ (укладання угод, отримання грошей, виконання обов'язків тощо).

Другий порядок передбачає виключення компанії з реєстру за ініціативи реєстратора Офіс Компаній. Цей порядок направлений на контроль над діяльністю підприємств і є засобом «чищення» реєстру компаній від фіктивних юридичних осіб. При цьому, компанія може продовжувати діяти або існувати але не здійснювати діяльність. Така компанія може бути поновлена у реєстрі за певними обставинами.

Запит на виключення компанії з реєстру Нової Зеландії супроводжується письмовим повідомленням Комісару щодо доходів. У разі, якщо комісар не має заперечень, компанію може бути виключено з реєстру.

Реєстратор видаляє компанію у разі, якщо виконано вимоги ст. 319 Акту про компанії і не сплачено збір на протязі 20 днів з моменту повідомлення компанії про те, що вона буде видалена з реєстру. Збір представляє собою плату за користування реєстром компаній.

Інформація про видалення компанії з реєстру обов'язково публікується в офіційному друкованому органі - «Gazette».

Після видалення компанії з реєстру секретар казначейства піднімає питання щодо майна компанії. Майно може бути як у власності ліквідованої компанії так і у власності корони. Особа, яка вважає, що майно належить їй, може звернутися до суду з вимогою виплатити йому вартість належного йому майна. Суд має можливість вирішувати питання щодо вартості майна, приналежності його ліквідованої компанії, або розподілу між кількома заявителями.  

Однак, Актом про компанії, у ст. 328 передбачено, що реєстратор у разі видалення компанії з реєстру за власною ініціативою може поновити її у разі, якщо:
-    Компанія продовжувала вести бізнес або працювати;
-    Компанія приймає участь у судовому процесі;
-    Компанія перебуває у процедурі ліквідації.

Про таке поновлення у реєстрі можуть звернутися акціонер або директор, кредитор, ліквідатор або отримувач майна компанії.

Реєстратор, встановивши, що компанію видалено з реєстру безпідставно, поновлює її у реєстрі і робить повідомлення в «Gazette» з вказівкою назви компанії, дати її видалення, причини видалення, дати поновлення.

Правом поновити компанію у реєстрі наділений також і суд. Окрім вищезазначених підстав, він має право поновити компанію у реєстрі у разі, якщо:
-    Особа,  яка заявляє про поновлення компанії, вказує, що вона має право подати   позов до компанії;
-    У особи існує право вимоги щодо компанії;
-    Інші обґрунтовані підстави.

Після поновлення компанії у реєстрі вона вважається такою, яка ніколи не видалялася з реєстру компанії і постійно продовжувала свою діяльність (ст. 330). Тобто, фактично вона не припиняє господарську діяльність.

Таким чином, правова система Нової Зеландії, на відміну від української, передбачає два засоби виключення компанії з реєстру. Перше - це за власним бажанням компанії та погодженням суду. Другий - за ініціативи реєстратора з метою контролю за діяльністю підприємств з правом поновлення за визначених підстав.

Правовими наслідками виключення компанії з реєстру є або припинення її діяльності шляхом ліквідації (закриття рахунків, звільнення працівників тощо) або штрафні санкції за поновлення її у реєстрі з підстав продовження ведення бізнесу без повідомлення про це до реєстру.

У нашій державі діє тільки один засіб виключення юридичної особи з реєстру - після повної ліквідації компанії.

Вищезазначена позиція була підтримана Малиновським районним судом та Апеляційним судом Одеської області. У задоволені адміністративного протоколу відмовлено, а протест прокурора залишено без задоволення.

Articles

23.02.16

The necessity and legitimacy of the creation of the Ukrainian International Ship Register

This article examines the necessity and legitimacy of the creation of a Ukrainian International Ship Register as an alternative register to the existing State Register of ships. Attention is drawn to determining the definitions “registration of ships”, as well as the national and international regulation governing the registration of ships, advantages for the state and shipowners. In this regard, the legal analysis was made concerning the legitimacy of such register. In addition, some proposals were made in order to save the “genuine link” between State and the ship, creating the mentioned register.

News

16.09.16

The Third Edition of «The Shipping Law Review» has been published in hard copies

SLR 3 in the office

Third year experts of LEXCELLENCE are contributing their expertise and knowledge in «The Shipping Law Review» - the Third Edition has been published in hard copies.   

Blogs

10.09.18

A Legal Status of Receipt & Release Statement in Ukraine

New court practice in application of Receipt & Release Statement in shipping matters to come... 

© 2011 Lexcellence.com.ua